Informacija dėl mokinių testavimo
Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių, rekomenduojama mokiniams reguliariai atlikti sveikatos patikrinimą dėl COVID-19 savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas. Mokinys testuojamas, jei mokinio tėvai (globėjai) pasirašydami nustatytos formos sutikimą sutinka, kad vaikas dalyvautų testavime.

Testavimas dėl COVID-19 ligos nustatymo vykdomas ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas. TESTAVIMO GRAFIKAS.docx

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas teigiamas, tėvai (globėjai) informuojami apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą, registruotruojantis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus tėvai (globėjai) turi pranešti klasės mokytojui.

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Naujokienė, kontaktai: tel. 684060095, el. p. ugdymas@mmontessori.lt

Mokinių izoliacija

Mokinys, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, izoliuojamas.

Mokinys, kuriam atlikto profilaktinio savikontrolės greitojo antigeno testo metu buvo nustatytas teigiamas rezultatas, nedalyvauja kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas (PGR tyrimą reikia atlikti mobiliame punkte):

* jei atlikto PGR rezultatas neigiamas, mokymasis tęsiamas kontaktiniu būdu;

* jei nusprendžiama PGR tyrimo neatlikti, mokinys negrįžta į mokyklą 10 dienų;

* jei mokiniui COVID-19 liga patvirtinama PGR tyrimu, likusi klasė privalo testuotis arba izoliuotis 10 dienų pagal mokinių izoliacijos schemas.pdf

Spalio 19, 2021

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras