Atsakingi už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą įstaigoje - korupcijos prevencijos komisija: pirmininkė - Ingrida Jachontovienė, nariai: Dalia Eglynienė, Raimonda Freitakienė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Klaipėdos Marijos Montessori mokykloje-darželyje, kreiptis el. paštu info@mmontessori.lt

Konkursinės pareigybės.pdf

Klaipėdos m. savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas

2023-2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Atnaujinta: 2024-01-26