Vaiko išlaikymas Marijos Montessori mokykloje-darželyje ikimokyklinio ugdymo jungtinėje grupėje

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-422 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų viešųjų paslaugų tarifų nustatymo“ (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-15 sprendimo Nr. T2-199 redakcija) nustatytas mokestis už M. Montessori metodo programą ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikams 5,79 Eur per mėnesį.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo paskaičiavimo metodikos nustatymo pakitimo“ nuo 2024-01-02:

Ikimokyklinio amžiaus vaikams:

1. už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 3,60 Eur (pusryčiai – 1,27 Eur; pietūs – 1,60 Eur; vakarienė – 0,73 Eur);

2. abonentinis mokestis (vienos dienos kaina) – 1,20 Eur.

Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kai yra skiriami nemokami pietūs:

1. už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 2,00 Eur (pusryčiai – 1,27 Eur; vakarienė – 0,73 Eur);

2. abonentinis mokestis (vienos dienos kaina) – 0,70 Eur.

 *Taikomas 0,30 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį


Mokinio išlaikymas Marijos Montessori mokykloje-darželyje pradinėse klasėse

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo paskaičiavimo metodikos nustatymo pakitimo“ nuo 2024-01-02:

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių:

Pasirinktas maitinimų skaičius

Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus*

abonentinis mokestis

Pusryčiai, pietūs ir vakarienė

4,00

1,20

Pusryčiai

1,20

1,20

Pusryčiai ir pietūs

3,00

1,20

Pietūs

1,80

1,20

Pietūs ir vakarienė

2,80

1,20

Vakarienė

1,00

1,20

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai jiems yra skiriami nemokami pietūs:

Pasirinktas maitinimų skaičius

Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus*

abonentinis mokestis

Pusryčiai

1,00

0,70

Pusryčiai ir vakarienė

2,20

0,70

Vakarienė

1,20

0,70

*Taikomas 0,30 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį

 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. 1-422 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų viešųjų paslaugų tarifų nustatymo“ (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-15 sprendimo Nr. T2-199 redakcija):

M. Montessori metodo programa per mėnesį – 7,24 Eur⃰ 

⃰ Nustatyta, kad už paslaugą nemoka, jeigu:

- šeima gauna piniginę socialinę pašalpą;

- vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ pakeitimo“ nuo 2024-01-02:

1. pailgintos dienos grupės mokestis vienam asmeniui – 0,50 eurų už 1 valandą.

 Marijos Montessori mokykloje-darželyje pailgintos dienos grupė veikia planuojama:

• 1 klasė 5 valandas per dieną (nuo 12.50 val. iki 17,45 val.);

• 2-3 klasė 4 valandas per dieną (nuo 13.30 val. iki 17,30 val.).

2. Nustatyti, kad:

2.1. minimalus mokinių skaičius pailgintos dienos grupėje – ne mažesnis kaip 15, maksimalus – ne didesnis kaip 24;

2.2. Nustatyta, kad už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą nemokama, jeigu:

2.2.1. 1 klasės mokiniai gauna socialinę pašalpą, 2-4 klasės mokinys gauna nemokamą maitinimą;

2.2.2. mokinys yra didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

2.2.3. mokinys nelanko pailgintos dienos grupės dėl ligos;

2.2.4. mokinys nesinaudoja teikiama paslauga, bendrojo ugdymo mokyklai nevykdant ugdymo veiklos.

 

Atnaujinta: 2024-03-06