Informacija Marijos Montessori mokyklos-darželio tėvams nuo birželio 1 d.
Vyriausybės nutarimu karantinas Lietuvoje pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., nustatant karantino švelninimo priemones.

Nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmadienio) ugdymas įstaigoje bus organizuojamas antroje, trečioje, ketvirtoje ir penktoje darželio grupėje.

Kadangi karantinas vis dar tęsiasi, tėvai, atvedę vaikus į darželį, privalo laikytis nustatytų taisyklių:

1. Ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis izoliacijos principo: vaikai lankys jiems priskirtą grupę visą birželio 1-30 d. laikotarpį, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.

2. Darželyje veiks keturios grupės: pirmos grupės vaikai jungiami prie antros, ketvirtos ir penktos grupės, o šeštos grupės vaikai jungiami prie trečios ir penktos grupės. 

3. Atvedantys ir paimantys iš darželio vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones).

4. Vaikus nuo 7.30 iki 9.00 val. privaloma atvesti per pagrindinio įėjimo vartelius, nes prie gatvės varteliai bus užrakinti. Tėvai į teritoriją su automobiliu įvažiuoti negali. Visų prašome būti kantriais ir supratingais.

5. Įėjus į rūbinę bus vertinama visų priimamų į darželį vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3º C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), ir atvykę po 9.00 val. nebus priimami dalyvauti ugdymo veikloje. 

6. Siekiant sureguliuoti atvykusių vaikų srautus, prašome laikytis šių įėjimo į darželio patalpas taisyklių:

- trečios, ketvirtos ir penktos grupių vaikai į darželį įeina tik per pagrindinio korpuso (centrinį) įėjimą.

- antros grupės vaikai į darželį įeina tik per dešiniojo korpuso šoninį įėjimą.

7. Atvesti vaikus galima į grupės rūbinę. Į ugdymo grupę tėvai neįleidžiami. Prašome rūbinėje būti kuo trumpiau ir laikytis saugaus atstumo.

8. Pasiimant vaiką iš lauko, prašome teritorijoje nesibūriuoti, neužsibūti ir laikytis saugaus atstumo reikalavimų. 

9. Nuo birželio 1 d. visi tėvai moka 5,79 Eur mokestį už M. Montessori metodo programą, pastovų 15,00 Eur mokestį už maisto gaminimą. Mokestis, už maisto gaminimą, nemokamas tik tėvų atostogų metu, pateikus prašymą prieš 5 darbo dienas.

10. Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu: info@mmontessori.lt arba telefonais 8 (46) 346 256, 8 (46) 273 587.


Šiuo metu labai svarbu susiklausymas, tvarka ir bendrų nurodymų laikymasis. Būdami organizuoti ir disciplinuoti galime tikėtis sėkmės.

Būkime sveiki 

Marijos Montessori mokyklos-darželio administracija

Gegužės 14, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras