SKURDŽIAI GYVENANTIEMS KLAIPĖDIEČIAMS – EUROPOS FONDO PARAMA
Nuo šių metų gruodžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriuje bus priimami prašymai paramai maistu ir higienos priemonėms iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti 2021 metais.

Teisę gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo turi nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialines pašalpas ir socialinę paramą mokiniams, globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka bei tie, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (šiuo metu – 187,50 Eur). 

Teisę gauti paramą maistu ir higienos priemonėmis taip pat turi ir tie Klaipėdos miesto gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP dydžių (šiuo metu – 312,50 Eur), jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų: yra neįgalus, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus asmuo arba gaunantis bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmoką ir (ar) šalpos išmoką; augina vaiką (vaikus); patiria socialinę riziką ir kreipimosi metu yra socialinės priežiūros paslaugų gavėjas (gyvena savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar krizių centruose, gauna socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos paslaugas); yra prieglobsčio prašytojas arba gavęs prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, šią paramą gavusiems 2020 metais, naujų prašymų teikti nereikia. Asmenys ir šeimos, paramą gavę 2020 metais, gaus ją ir 2021 metais.

Naują prašymą reikės pateikti asmenims, kuriems 2020 metais parama buvo skirta, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių ji buvo nutraukta (asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiėmė paramos, pasikeitus asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamoms, šeimos sudėčiai, išvykus gyventi į kitą savivaldybę, valstybę ir kt.).

       Klaipėdos miesto gyventojų prašymus dėl šios paramos priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyris. Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prašymai paramai gauti gali būti pateikiami telefonu, elektroniniu paštu ar paštu:

Vytauto g. 13 (pareiškėjams, gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) - tel. (8 46) 41 08 40, el. paštas parama.centras@klaipeda.lt

             - Laukininkų g. 19A (pareiškėjams, gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų imtinai) - tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68, el. paštas parama.filialas@klaipeda.lt. 

              Pažymėtina, kad asmuo, gaunantis paramą, pasikeitus jo ar bendrai gyvenančių asmenų pajamoms, šeimos sudėčiai, išvykus gyventi į kitą savivaldybę, valstybę ir kt., per dešimt darbo dienų apie tai privalo informuoti savivaldybę. Asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiima paramos, paramos teikimas nutraukiamas, dėl paramos skyrimo jie turi kreiptis iš naujo.

Parama Klaipėdoje dalijama Labdaros ir paramos fonde „Maisto bankas“, adresu Sandėlių g. 56 (buvusios Šilutės pl. prekybos bazės teritorijoje).

      Informacija dėl paramos atsiėmimo teikiama „Maisto bankas“ telefonu (8 46) 34 13 38, darbo dienomis 10.00 - 13.00 val.


Gruodžio 03, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras