INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO
Informuojame, kad nuo š. m. gegužės 17 d. (12.00 val.) atidaroma mokinių priėmimo informacinė sistema, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir pradedamas pavienis priėmimas 2023–2024 mokslo metams.

Pavienio priėmimo metu asmenys turi teisę atsisakyti priskirtų mokyklų ir rinktis kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietųAtsisakyta mokymosi vieta nėra saugoma. Prašymo atnaujinimo instrukcijos ir informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į mokyklas“. Mokyklų keitimams užregistruoti prašymai sistemoje bus saugomi ir vertinami per mokslo metus ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų. 

Į mokyklas priimti asmenys per 10 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius dokumentus: 

  • prašymus mokytis; 
  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu asmenys nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus; 
  • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai;
  • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys mokykloms turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai). 

 Pranešame, kad Tauralaukio progimnazijos naujojo pastato Senvagės gatvėje statybos darbai nėra baigti, todėl mokinių priėmimo į naujas mokymosi vietas klausimai bus sprendžiami darbus užbaigus. 


                                                            Savivaldybės administracija


Gegužės 16, 2023

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras