Pradinukų tėvelių dėmesiui
Nuo 2021 m. sausio 4 d. ugdymas 1-4 klasių mokiniams bus organizuojamas nuotoliniu būdu

Pamokos prasidės 2020 m. sausio 4 d. (pirmadienį).

Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas pagal mokytojų pateiktą tvarkaraštį per EDUKA dienyno platformą

Pagrindinis įrankis – EDUKA dienynas. Čia mokytojai nurodo temą, skyrių ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas. Nuotoliniam ugdymui bus naudojami mokinių turimi vadovėliai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai.

Sinchroniniam ugdymui (vaizdiniam ugdymui) skiriama ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko.

Vaizdinių pamokų trukmė 1 kl. nuo 20 iki 30 min., 2-4 kl. – nuo 30 iki 40 min.

Mokiniai sinchroninio mokymo pamokose prisijungia su vaizdo kamera. Prisijungus be kameros laikoma, kad mokinys pamokoje nedalyvauja.

Mokiniams ir jų tėvams grįžtamasis ryšys ir įvertinimai teikiami EDUKA dienyne.

Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės mokytoją.

Mokykite vaikus neatskleisti prisijungimo slaptažodžių, asmens duomenų, būti nepakantiems patyčioms ir smurtui. Įspėkite, kad draudžiama viešinti informaciją internete apie save, draugus ir mokytojus. Bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite klasės mokytoją ar mokyklos administraciją.

Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis, informuokite administraciją el.paštu info@mmontessori.lt ar telefonu 864060095 Kartu ieškosime problemų sprendimo.


Nuotolinis ugdymas planuojamas iki 2021 m. sausio 31. Jei sulauksime iš Vyriausybės naujų sprendimų, būtinai Jus informuosime ir skelbsime informaciją EDUKA dienyne bei Mokyklos svetainėje www.mmontessori.lt

Gruodžio 30, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras