Veiklos sritys


Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas - vaikai ugdomi nuo trejų iki šešerių metų. Viena grupė skirta tautinių mažumų vaikams ugdytis jų gimtąją kalba (rusų). Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus (3-5/6 m.) vaikų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie ugdytinio psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius ugdymosi sunkumus. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į grupėse parengtos ugdomosios aplinkos – veiklos centrų ir priemonių - ypatumus.

Pradinis ugdymas - organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113, Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1009.

Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. Mokiniai renkasi mokyklos siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Pailgintos dienos grupė

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas teikia metodinę pagalbą pedagogams ir ugdytinių tėvams kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais. Kreiptis el. paštu - logopedas@mmontessori.lt

Logopedo darbo laikas:


Darbo laikas 
Konsultacijos tėvams
Pirmadienis
8.00 - 17.00

Antradienis
13.00 - 17.00

Trečiadienis
8.00 - 17.00
8.00-8.30
Ketvirtadienis
8.00 - 16.00


Psichologo pagalba. Ikimokyklinio ugdymo grupes kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai: įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.
Kreiptis el. paštu - klaipedosppt@gmail.com Registruotis individualioms konsultacijoms Klaipėdos PPT telefono numeriais: 8 46 342 253 arba 8 699 10201

Projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis.docx

„Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektas Nr. 2020-1-HU01-KA229-078727_5 „Do something good for yourself“

Projekto koordinatorius - Frisky Dolphins Kindergarten, Budapeštas, Vengrija
Projekto partneriai:
1. SEHIT BAHADIR TAYFUR ILKOKULU, Bursa, Turkija
2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W, Boleslavecas Lenkija
3. First (1st) primary school of Lixouri Kefalonia, Graikija
4. Marijos Montessori mokykla-darželis, Klaipėda, Lietuva

Projekto veiklą Marijos Montessori mokykloje-darželyje koordinuoja anglų k. mokytoja Oksana Dagytė-Jucienė.
Projekto santrauka: šiomis dienomis pastebime, kad mokiniai neturi laiko sportui ar sveikos gyvensenos formavimui. Deja tai daro neigiamą įtaką vaikų svorio padidėjimui. Nesveika mityba ir fizinio aktyvumo stoka tampa problema visiems žmonėms esantiems ne tik švietimo sistemoje, bet ir šeimose.
To priežastis yra vis dažnesnis šiuolaikinių technologijų naudojimas, kuris prikausto vaikus prie telefonų ir taip vaikai praleidžia vis daugiau laiko patalpose.
Pagrindinė projekto „Do something good for yourself“ idėja ­– kelti šeimų sąmoningumą renkantis sveikesnį ir visavertiškesnį gyvenimo būdą.
Projekto tikslas – pakeisti greito maisto vartotojimą į sveiko maisto gaminimo puoselėjimą ir skatinti dalyvių fizinį aktyvumą.
Laukiami rezultatai:
pagilintas vaikų ir tėvų supratimas apie sveiką gyvenseną;
padidintas fizinis aktyvumas mokykloje ir šeimose;
išleistas lankstinukas tėvams ir moksleiviams apie sveiką mitybą ir aktyvias veiklas;
išleistas mokytojų mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo žurnalas;

dalyvaudami partnerių susitikimuose, mokytojai taps motyvuotesni, atviresni kitoms kultūroms, kultūriniams skirtumams ir panašumams bei patobulins komunikavimo anglų kalba įgūdžius