Direktorė Rita Bružienė

Direktorė Rita Bružienė

Gyvenimo aprašymas.pdf

Pavaduotojai 

Vaida Naujokienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II vadovo kvalifikacinė kategorija

Virginija Trofimova
Direktoriaus pavaduotoja

Darbuotojų sąrašas.pdf