MOKINIŲ MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKA.pdf

2023-2024 m. m. ugdymo planas.pdf

Direktorės Ritos Bružienės 2022 m. veiklos ataskaita.pdf

2023-2025 metų strateginis planas.pdf

2022 metų veiklos atskaita

2022 metų veiklos planas.pdf

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita.pdf

M.Montessori m-d 2021 m. ataskaita.pdf

2021.07.22 Nr. T2-172 atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos aprašas.docx

Koronaviruso infekcijos valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą.pdf

Direktorės Ritos Bružienės 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

2021 metų veiklos planas.pdf

Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas.pdf

Darbo organizavimo karantino metu taisyklės.pdf

Ikimokyklinio ugdymo programa.pdf

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.pdf

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

Metodinės veiklos nuostatai.pdf