Atsakingi už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą įstaigoje - korupcijos prevencijos komisija: pirmininkė - Ingrida Jachontovienė, nariai: Dalia Eglynienė, Raimonda Freitakienė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Klaipėdos Marijos Montessori mokykloje-darželyje, kreiptis el. paštu info@mmontessori.lt

Klaipėdos m. savivaldybės Korupcijos prevencijos programa 2020-2022.docx

Konkursinės pareigybės.pdf