Direktorės R. Bružienės 2019 metų veiklos ataskaita.pdf

Marijos Montessori mokyklos-darželio nuostatai.pdf

Marijos Montessori mokyklos-darželio 2020-2022 metų strateginis planas.pdf

2019-2020 m. m. ugdymo planas.pdf

Ikimokyklinio ugdymo programa.pdf

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.pdf

Vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.pdf

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

2019 m. veiklos planas.pdf

2018 metų veiklos ataskaita.pdf

Metodinės veiklos nuostatai.pdf