Šiame puslapyje pateikiame Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro informaciją, skirtą Klaipėdos ikimokyklinėms įstaigoms.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  rūpinasi vaikų  sveikatos stiprinimu, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu, žalingų įpročių prevencija, pedagogų, tėvų, bendruomenės  konsultavimu. Stebi ir analizuoja ugdymo(si) aplinkos, sąlygų, patalpų atitikimą higienos normų reikalavimams; vykdo ligų profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių nustatymą ir koregavimą, priemonių, esant infekciniams susirgimams organizavimą, traumatizmo profilaktiką. 

Rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu montessori@sveikatosbiuras.lt

Maitinimo organizavimas.pdf

2018 m. profilaktinių patikrinimų analizė.pptx

Sergamumo analizė 2017-2018 m..pptx