Laisvų vietų 1-4 klasėse 2019-2020 m. m. (rugsėjo 2 d. duomenimis) nėra.

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;

– priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;

– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;

– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

Priėmimo dokumentai Marijos Montessori mokykloje-darželyje priimami raštinės administratoriaus kabinete nuo 8.00 iki 16.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30).

Plačiau su Aprašu ir kitais priėmimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti čia.docx

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami informacinėje sistemoje.

Nuo 2014-01-01 priėmimas į ikimokyklinio amžiaus grupes vykdomas centralizuotai. Informacija apie priėmimą.

Priimant vaiką pateikiami dokumentai: