Atsakingi už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą įstaigoje - korupcijos prevencijos komisija: pirmininkė - Ingrida Jachontovienė, nariai: Regina Kontautienė, Dalia Eglynienė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Klaipėdos Marijos Montessori mokykloje-darželyje, kreiptis el. paštu info@mmontessori.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017_2019 metų programa.docx