Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019 m.
Eur
2020 m. II ketv.
Eur
Direktorius11778.272523.40
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11250.581932.13
Direktoriaus pavaduotojas1933.511606.88
Raštinės administratorius1662.271217.74
Meninio ugdymo mokytojas1682.48
969.76
Logopedas1717.37
1084.16
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas13767.62
992.23
Mokytojas5958.64
1311.26
Mokytojas metodininkas41019.101453.17
Auklėtojo padėjėjas7
545.38
782.86
Sandėlininkas1606.26
966.06
Virėjas3619.78919.89
Valgyklos darbininkas2416.25607.00
Valytojas2462.50
607.00
Kiemsargis2666.00
607.00
Darbininkas4492.56
607.00
Specialistas1785.281320.00
Mokytojo padėjėjas1607.24
704.00
Pailgintos grupės auklėtojas3
354.65
721.60
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas1416.25607.00
Patalynės prižiūrėtojas1740.00
607.00