Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
Eur
2019 m. IV ketv.
Eur
Direktorius11922,612860.89
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11348,122197.63
Direktoriaus pavaduotojas1900,431919.68
Raštinės administratorius1650,721257.48
Meninio ugdymo mokytojas1706,401156.79
Logopedas1605,601203.56
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas13500.66
1053.62
Mokytojas5838.88
1451.51
Mokytojas metodininkas41048.541849.73
Auklėtojo padėjėjas6488.16
818.49
Sandėlininkas1566,67993.91
Virėjas3639,851084.47
Valgyklos darbininkas2424,67561.73
Valytojas2240.93
599.03
Kiemsargis2354.03
702.41
Darbininkas4132.08
712.81
Specialistas1713,181583.28
Mokytojo padėjėjas10.00
613.89
Pailgintos grupės auklėtojas3
0.00
717.53
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas1418,18565.19
Patalynės prižiūrėtojas1498,11866.08
Laikinųjų darbų aplinkos tvarkytojas
2
0,00
564,18
Viešųjų darbų darbininkas
1
0,00
565,16