Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2021 m. 2022 m. IV ketv.
Direktorius12853,243303.61
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui12513,21
2937.13
Direktoriaus pavaduotojas12074,082388.29
Raštinės administratorius11457,06
1447.10
Meninio ugdymo mokytojas11357,60
1619.65
Logopedas (pradinių klasių)11417,78
1560,22
Logopedas (ikimokyklinio)1
1735.19
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas121486,67
1693,83
Mokytojas51627,011749,58
Mokytojas metodininkas3
2001,67
Auklėtojo padėjėjas7
961,311037,37
Sandėlininkas11276,18
1134,87
Virėjas31115,101158,40
Valgyklos darbininkas2642,00
486,67
Valytojas2706,20730,00
Kiemsargis2680,52
773,80
Darbininkas4658,05
775,15
Mokytojo padėjėjas51237,67897,95
Pailgintos grupės auklėtojas3902,70981,51
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas1642,00796,67
Skalbinių prižiūrėtojas1
730,00
Specialistas1
1329,00