Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2022 m. 2023 m. I ketv.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas121744.831890.62
Mokytojas51662.291679.62
Mokytojas metodininkas32000.472069.74
Auklėtojo padėjėjas7
1077.171227.76
Virėjas31257.041249.92
Valgyklos darbininkas2730.00840.00
Valytojas2750.86840.00
Kiemsargis2740.95840.00
Darbininkas4756.19849.52
Mokytojo padėjėjas7914.041037.71
Pailgintos grupės auklėtojas31012.461205.47
Specialistas21329,001522.41