Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019 m.
Eur
2020 m. IV ketv.
Eur
Direktorius11778.272725.27
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11250.582050.57
Direktoriaus pavaduotojas1933.511695.21
Raštinės administratorius1662.271251.07
Meninio ugdymo mokytojas1682.48
1349.92
Logopedas1717.37
1084.16
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas13767.62
1376.25
Mokytojas5970.65
1451.42
Mokytojas metodininkas41038.881584.00
Auklėtojo padėjėjas7
555.00
785.57
Sandėlininkas1606.26
1262.94
Virėjas3619.78948.64
Valgyklos darbininkas2555.00
607.00
Valytojas2555.00
607.00
Kiemsargis2666.00
607.00
Darbininkas4555.00
607.00
Specialistas1785.281626.67
Mokytojo padėjėjas2
607.24
704.00
Pailgintos grupės auklėtojas3
354.65
736.85
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas1555.00
607.00