Sveikatos ugdymas

Šiame puslapyje pateikiame Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro informaciją, skirtą Klaipėdos ikimokyklinėms įstaigoms.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  rūpinasi vaikų  sveikatos stiprinimu, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu, žalingų įpročių prevencija, pedagogų, tėvų, bendruomenės  konsultavimu. Stebi ir analizuoja ugdymo(si) aplinkos, sąlygų, patalpų atitikimą higienos normų reikalavimams; vykdo ligų profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių nustatymą ir koregavimą, priemonių, esant infekciniams susirgimams organizavimą, traumatizmo profilaktiką. Rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu montessori@sveikatosbiuras.lt

Maitinimo organizavimas

Saugūs namai (apsinuodijimų prevencija)

Silantai - nemokama paslauga Jūsų vaikų dantukams   Praradus dantuką

Tuberkuliozė

Gripas,   Kaip apsisaugoti nuo gripo

Vėjaraupiai

Meningokokinė infekcija

Šlykštukai - žaislai iš nuodų

Žiema

Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse    Mažo fizinio aktyvumo padariniai

Sergamumo analizė 2017-2018 m.

Prasideda vaikų ligų sezonas Antibiotikai

2018 m. profilaktinių patikrinimų analizė

Informacija apie tymus

null