Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (LT)

Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2017 m.
Eur
2018 m. IV ketv.
Eur

Direktorius 1 1603.54
2399,21
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1208.36
1885,59
Direktoriaus pavaduotojas
1 597.67 1593,80
Raštinės administratorius
1 430.82
1036,51
Meninio ugdymo mokytojas 1 577.79 850,34
Logopedas 1 580.78 758,69
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
13 511,45 837,78
Mokytojas 5 770,86 1233,94
Mokytojas metodininkas
4 1032,00
1438,31
Auklėtojo padėjėjas 6 391,10
775,02
Sandėlininkas 1 416,03 748,41
Virėjas 3
466.61
882,70
Valgyklos darbininkas 2 387.34 488,16
Valytojas 2 384.82 474,93
Kiemsargis 2 341.24 446,83
Darbininkas 4
321,81
437,02
Specialistas 1 534.06 1100,03
Mokytojo padėjėjas
1
201,92
422,20
Pailgintos grupės auklėtojas 2 536.35 439,99
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
1
381.26
475,70
Patalynės prižiūrėtojas
1
393.79
531,93
Laikinųjų darbų aplinkos tvarkytojas
3
0.00
409,16
Viešųjų darbų darbininkas
1
0.00
408,64