Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (LT)

Pareigų pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2017 m.
Eur
2018 m. IV ketv.
Eur

Direktorius 1 1603.54
2399,21
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1208.36
1885,59
Direktoriaus pavaduotojas
1 597.67 1593,80
Raštinės administratorius
1 430.82
1036,51
Meninio ugdymo mokytojas 1 577.79 850,34
Logopedas 1 580.78 758,69
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
13 511,45 837,78
Mokytojas 5 770,86 1233,94
Mokytojas metodininkas
4 1032,00
1438,31
Auklėtojo padėjėjas 6 391,10
775,02
Sandėlininkas 1 416,03 748,41
Virėjas 3
466.61
882,70
Valgyklos darbininkas 2 387.34 488,16
Valytojas 2 384.82 474,93
Kiemsargis 2 341.24 446,83
Darbininkas 4
321,81
437,02
Specialistas 1 534.06 1100,03
Mokytojo padėjėjas
1
201,92
422,20
Pailgintos grupės auklėtojas 2 536.35 439,99
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
1
381.26
475,70
Patalynės prižiūrėtojas
1
393.79
531,93
Laikinųjų darbų aplinkos tvarkytojas
3
0.00
409,16
Viešųjų darbų darbininkas
1
0.00
408,64