Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkė - Sonata Erminienė, mokytoja

Nariai:

 • Lina Liulaitienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Ingrida Jachontovienė, auklėtoja
 • Dalia Eglynienė, sekretorė
 • Inga Mažeikienė, auklėtojo padėjėja
 • Jurgita Pivorienė, valgyklos darbininkė
 • Agnė Musonienė, ugdytinio mama
 • Sonata Bakanauskienė, ugdytinio mama
 • Bernardas Kemundris, ugdytinio tėtis

Darbo taryba

Pirmininkė - Ingrida Jachontovienė

Nariai:

 • Vida Pepcevičiūtė
 • Dalia Eglynienė

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė - Vaida Bertašiūtė

Nariai:

 • Odeta Žutautaitė
 • Sonata Erminienė
 • Laimutė Daukšienė
 • Gražina Jankovskienė
 • Lina Liulaitienė

Interneto svetainės tvarkymo grupė

Pirmininkė - Vaida Bertašiūtė
Nariai:
 • Aksana Linkiavichene
 • Dalia Eglynienė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė - Rita Bružienė

Nariai:

 • Dalia Ačienė
 • Audronė Andrašūnienė
 • Sonata Erminienė
 • Tatjana Kaštalianova
 • Regina Kontautienė
 • Agnė Musonienė

Materialinių vertybių tikrinimo ir nurašymo komisija

Pirmininkė – Dalia Eglynienė

Nariai:

 • Laimutė Daukšienė
 • Jolanta Baltunienė
 • Ingrida Jachontovienė 
 • Inga Mažeikienė

Paramos paskirstymo komisija

Pirmininkė – Virginija Trofimova

Nariai:

 • Dalia Ačienė
 • Lina Liulaitienė
 • Ingrida Jachontovienė
 • Vaida Bertašiūtė