Vadovų darbotvarkės

Rugpjūčio 26-30 d.
Pirmadienis
Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Direktorė Rita Bružienė

Vadovų konferencija
Pedagogų tarybos posėdis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida BertašiūtėPedagogų tarybos posėdis
Direktoriaus pavaduotoja
Virginija Trofimova