Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Vadovų darbotvarkės

Balandžio 1-5 d.
Pirmadienis
Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Direktorė Rita BružienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Bertašiūtė
Direktoriaus pavaduotoja
Virginija Trofimova