Naujienos

Pranešame, kad nustatytos  prašymų mokytis 2019–2020 mokslo metais registracijos datos. Aktuali informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

Priėmimo tvarka

Atnaujintas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-10  (toliau – Aprašas).  Aprašu nustatyti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai, apibrėžti klasių nustatymo, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo procesų vykdymo informacinės sistemos pagrindu ir su priėmimu susijusios informacijos viešinimo nuostatos. 
Prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais teikiami informacinėje sistemoje prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

Prašymai sistemoje pradedami registruoti:

  1. nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  2. nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Plačiau su Aprašu ir kitais priėmimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti čia

Laisvų vietų skaičius 1-4 klasėse 2018-2019 m. m. (vasario 1 d. duomenimis)

Klasė Laisvų vietų skaičius
1 klasė
2 vietos
2 klasė
nėra
3 klasė
2 vietos
4 klasė
7 vietos

Nuo 2014-01-01 priėmimas į ikimokyklinio amžiaus grupes vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką pateikiami dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • sveikatos būklės pažymėjimas;

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas parsisiųsti