Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Priėmimo tvarka

Atnaujintas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-10  (toliau – Aprašas).  Aprašu nustatyti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai, apibrėžti klasių nustatymo, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo procesų vykdymo informacinės sistemos pagrindu ir su priėmimu susijusios informacijos viešinimo nuostatos. 
Prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais teikiami informacinėje sistemoje prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

Prašymai sistemoje pradedami registruoti:

  1. nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  2. nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais:

I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8–14 d., II etapas – 2019 m. gegužės 15–19 d.

Priimamų asmenų motyvacijos mokytis 2019 m. įvertinimų grafikas

Plačiau su Aprašu ir kitais priėmimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti čia

Laisvų vietų skaičius 1-4 klasėse 2018-2019 m. m. (kovo 28 d. duomenimis)

Klasė Laisvų vietų skaičius
1 klasė
1 vieta
2 klasė
nėra
3 klasė
2 vietos
4 klasė
4 vietos

Nuo 2014-01-01 priėmimas į ikimokyklinio amžiaus grupes vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką pateikiami dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • sveikatos būklės pažymėjimas;

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas parsisiųsti