Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Laisvos darbo vietos

Pareigybės pavadinimas
Darbo krūvis
Darbo sutartis
Kiemsargis 0,25 etato
neterminuota