Laisvos darbo vietos

Pareigybės pavadinimas
Darbo krūvis
Darbo sutartis
Kiemsargis 0,25 etato
neterminuota