Šeimos šventė „Aš ir tu - mes kartu“

Kiekvienos ugdymo įstaigos vienas iš pagrindinių tikslų – palaikyti atvirus, glaudžius ir nuoširdžius ryšius su ugdytinių šeimomis. Siekiant sėkmingai įgyvendinti šį tikslą, pasirenkamos įvairios bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima formos. Mūsų  Mokykla gali pasidžiaugti suartinančia, skatinančia  sėkmingą dialogą, jau tradicine tampančia, - Šeimos švente.

Šiais metais šventės akcentu pasirinkome aitvarą – meno, laisvės, pasididžiavimo, polėkio simbolį, o aitvarą ,,laidanti“ šeima -  tai darni, laisva savo pasirinkimuose, kūrybinga šeima. Svarbiausias šventės ,,Aš ir tu – mes kartu“ tikslas buvo suburti visus bendruomenės narius vieningai, kūrybiškai veiklai, kuri suteiktų daug džiugių akimirkų.

Pasiruošimas  renginiui vyko visą mėnesį.  Prasidėjo seminaru ,,Aitvarų gaminimo technologija“ įstaigos pedagogams, kurio metu išmokome kaip ir iš kokių medžiagų pagaminti aitvarą. Mokytojai patys pasigamino aitvarėlius ir tuoj po seminaro juos paleido Mokyklos kieme.  Jausmas nuostabus, kada į dangų pakyla paties pagamintas ir papuoštas aitvaras.

Papuoštame paplūdimyje visi kartu su malonumu žaidė, šoko ritualinį aitvarų leidimo šokį, vaišinosi jėgas sutelkiančiais jūros akmenėliais. Ir pagaliau saulėtą dangų papuošė įvairiaspalviai aitvarai, o visų veidus nutvieskė šypsenos.

Šventė pavyko, dar ilgai visi dalinosi patirtais įspūdžiais, ilgai paplūdimyje klegėjo vaikai, šypsojosi apsikabinę tėveliai, o padangėje sklandė aitvarai.


Irma Pociūtė Mačiuitienė, auklėtoja metodininkė.