Skubu mokyklos takeliu

Gegužės 27 d. net 32 priešmokyklinukai atsisveikino su darželiu. Linkime būsimiems pirmokėliams žengti pirmyn pradėtą žingsnį drąsiai ir sėkmės pirmojoj klasėj.