Aktyvios klasės sprendimo galimybės praktinėje veikloje

 „Aktyviosios klasės sprendimas“  - tai leidyklos „Šviesa“, bendradarbiaujant su „Alma litera sprendimai“, Ugdymo plėtotės centru, Mykolo Romerio universitetu bei įrangos tiekėju „Promethean“ , projektas. Projekto idėja - susieti interaktyviąsias mokymo priemones su leidyklos aktyviuoju turiniu.

 Mokykla, vykdydama šį projektą, gauna:

  • mokomąjį turinį: skaitmeninę mokytojo darbo aplinką e.Šviesa, skaitmeninių vadovėlių komplektus ir aktyviąsias pamokas (matematikos bei gamtos ir žmogaus dalykų);
  • metodines rekomendacijas;
  • įrangą: „Promethean“ interaktyviąją lentą, apklausos ir vertinimo sistemas (32 pultelius), grafinę planšetę, kamerą, programinę įrangą „ActiveInspire“;
  • mokymus (turinio, metodinės ir technologinės dalių);
  • konsultavimus;
  • virtualią erdvę mokytojams: išteklių talpinimui ir  dalinimuisi geriausiomis praktikomis.

Marijos Montessori mokykla-darželis tai pat prisijungė prie Aktyviosios klasės projekto. Visose klasėse yra įrengtos interaktyvios lentos, įsigytas vienas komplektas apklausos pultelių ir aktyviosios pamokos. Mokytojai dalyvauja mokymuose, yra prisijungę prie virtualios aplinkos, kur gali dalintis ištekliais.

Spalio 27 d. kvietėme mokyklų vadovus, pedagogus į Aktyviosios klasės atidarymo šventę mūsų mokykloje. Renginį pradėjo ir dalyvius pasveikino mūsų mokinukai. Aktyviosios klasės projekto idėją ir jos plėtojimo galimybes pristatė „Šviesos“ švietimo sistemų koordinatorė Lina Sergejevienė. Ji ir įteikė simbolinę klasės užrašo lentelę, žyminčią, kad ši klasė – Aktyvioji.

Vėliau visus dalyvius pakvietėme į vieną iš Aktyviųjų klasių, kur mokytoja S. Erminienė pristatė, kaip ugdymo procese naudojame interaktyvias lentas ir skaitmeninio turinio galimybes. Mokytoja D. Ačienė pakvietė į pamoką „Metų ratas“. Kadangi mokykloje taikome Montesori pedagogikos elementus, tai pamokos tikslas buvo parodyti, kaip organizuojame ugdymo procesą integruodami montesorines priemones ir skaitmeninį turinį. Organizuotos pamokos tema ir buvo pristatyta naudojant montesorinę priemonę. Po pristatymo mokytoja Inga pakvietė interaktyvioje lentoje sudėlioti diagramą, kurios tema „Kada gimei?“. Dalyviai sudėliojo diagramą pagal savo gimimo datą. Pristatymą baigėme atlikdami testą su apklausos pulteliais - ActivEspression. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Bertašiūtė pademonstravo, kaip galima atlikti apklausą ir iš karto matyti testo rezultatus, kaip juos panaudoti vaiko pažangai stebėti.

Pamoką užbaigėme pasinaudodami pulteliais minčių lietumi apie vykusią veiklą. Dalyviai veiklą įvertinio puikiai, džiaugėsi gauta patirtimi. Savo veikla siekiame skleisti naujos kartos mokymo ir mokymosi sprendimus, didinti jų efektyvumą, kurti inovatyvią ir patirtimi aktyviai besidalinančią mokytojų bendruomenę.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaida Bertašiūtė