Naujienos

Nustatyti pagrindinio priėmimo  į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais terminai ir motyvacijos mokytis įvertinimų grafikas. Plačiau


Atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2018-10-29
2018-11-02
2018-11-05
Žiemos (Kalėdų)
2018-12-27
2019-01-02
2019-01-03
Žiemos
2019-02-18
2019-02-22
2019-02-25
Pavasario (Velykų)
2019-04-23
2019-04-26
2019-04-26
Vasaros
2019-06-10
2019-08-31