2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2022 m. I ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys.pdf

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf